HỆ LUỴ KHI KHAI THÁC NƯỚC NGẦM QUÁ MỨC

Chuyên mục: CHUYÊN ĐỀ QUỐC HỘI | Lượt xem : 11,715

Ngày đăng: 15/11/2021

HỆ LUỴ KHI KHAI THÁC NƯỚC NGẦM QUÁ MỨC

Việt Nam đã và đang phải đối mặt với những thách thức trong an ninh nguồn nước và biến đổi khí hậu, làm gia tăng những vấn đề về nước hiện có. Mặc dù hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý tài nguyên nước đã được ban hành nhưng vẫn thiếu các tài liệu hướng dẫn hiệu quả. Chình vì vậy, vấn đề quản lý tài nguyên nước dưới đất đang ngày một cấp thiết, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang ngày càng trở nên cấp bách và cần có giải pháp quản lý, giám sát hiệu quả, mang tính chiến lược dài hạn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?