SỬA ĐỔI BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ ĐẢM BẢO ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Chuyên mục: CHUYÊN ĐỀ QUỐC HỘI | Lượt xem : 11,250

Ngày đăng: 11/11/2021

SỬA ĐỔI BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ ĐẢM BẢO ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Nói đến chỉ dẫn địa lý chúng ta có thể hiểu là những chỉ dẫn về hàng hóa bắt nguồn từ một quốc gia, khu vực hay địa phương; nguồn gốc địa lý của sản phẩm đảm chất lượng, danh tiếng hoặc đặc tính bản địa. Những năm gần đây Việt Nam đã chú trọng hơn đến vấn đề chỉ dẫn địa lý, nhiều sản phẩm có danh tiếng, chất lượng cao đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) bảo hộ chỉ dẫn địa lý . Nhờ đó, giá trị và giá bán của sản phẩm lý đều tăng, nâng cao mức sống người dân ở nhiều địa phương. Song với uy tín của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, nhiều tổ chức, cá nhân đã mượn danh sản phẩm chính thống này để gắn vào sản phẩm không đảm bảo chất lượng nhằm trục lợi bất chính

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?