ĐẨY MẠNH ĐẦU TƯ CÔNG: PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

Chuyên mục: CHUYÊN ĐỀ QUỐC HỘI | Lượt xem : 12,855

Ngày đăng: 02/12/2021

ĐẨY MẠNH ĐẦU TƯ CÔNG: PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

Dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Một trong những giải pháp trọng tâm, quyết liệt của Chính phủ đưa ra là đẩy mạnh đầu tư công. Tuy nhiên, trong 10 tháng của năm 2021, tỷ lệ giải ngân đầu tư công mới đạt gần 56%, thấp hơn nhiều so với kế hoạch đề ra. Trên nghị trường Quốc hội, các đại biểu cho rằng, đây là vấn đề cần phải nhìn nhận rõ nguyên nhân, trách nhiệm để có những giải pháp hữu hiệu nhằm tạo đà phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?