DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH MUỐN PHỤC HỒI - CẦN THÊM NHỮNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NÀO?

Chuyên mục: CHUYÊN ĐỀ QUỐC HỘI | Lượt xem : 12,281

Ngày đăng: 06/12/2021

DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH MUỐN PHỤC HỒI - CẦN THÊM NHỮNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NÀO?

Đại dịch COVID-19 tác động tiêu cực đến mọi lĩnh vực của nền kinh tế thế giới và ở Việt Nam, trong đó có ngành du lịch. Doanh nghiệp lữ hành, một trong những lực lượng nòng cốt của ngành du lịch là đối tượng chịu thiệt hại nặng nề. Định hướng và hỗ trợ để doanh nghiệp du lịch, đặc biệt là doanh nghiệp lữ hành có đủ sức khỏe phát triển trong tình hình mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với ngành du lịch hiện nay.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?