VIETCOMBANK TĂNG HẠN MỨC CHUYỂN TIỀN TRÊN NGÂN HÀNG SỐ

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,466

Ngày đăng: 31/12/2021

VIETCOMBANK TĂNG HẠN MỨC CHUYỂN TIỀN TRÊN NGÂN HÀNG SỐ

Sau khi công bố chính sách miễn phí toàn diện trên Ngân hàng số VCB Digibank, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tiếp tục thông báo điều chỉnh hạn mức chuyển tiền online lên đến 10 tỷ đồng/giao dịch kể từ ngày 01/01/2022.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?