QUẢNG TRỊ: NHIỀU TUYẾN ĐƯỜNG XUỐNG CẤP SAU KHI THI CÔNG ĐIỆN GIÓ

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,597

Ngày đăng: 04/01/2022

QUẢNG TRỊ: NHIỀU TUYẾN ĐƯỜNG XUỐNG CẤP SAU KHI THI CÔNG ĐIỆN GIÓ

Tại huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị, nhiều dự án điện gió trong quá trình thi công đã mượn đường liên thôn, liên xã để vận chuyển thiết bị siêu trường siêu trọng, gây hỏng đường khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Hiện các dự án điện gió này đã hoàn thành nhưng đường sá vẫn chưa được khắc phục hiện trạng như ban đầu

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?