SẼ SỚM GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRONG QUÝ 1 NĂM 2022

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,676

Ngày đăng: 01/01/2022

SẼ SỚM GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRONG QUÝ 1 NĂM 2022

Liên quan đến kiến nghị của cử tri tại tỉnh Ninh Thuận về việc bị ảnh hưởng nứt nhà dân tại dự án mở rộng Quốc lộ 1A theo hình thức BOT, Cơ quan chức năng cho biết sẽ xử lý đền bù cho người dân trong quý, năm 2022 này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?