TIẾP TỤC DI DÂN RA KHỎI KHU VỰC 1 KINH THÀNH HUẾ

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,776

Ngày đăng: 12/01/2022

TIẾP TỤC DI DÂN RA KHỎI KHU VỰC 1 KINH THÀNH HUẾ

Với sự tạo điều kiện, ủng hộ tối đa về cơ chế cũng như nguồn lực từ Quốc hội, Chính phủ, tỉnh Thừa Thiên Huế đang khẩn trương triển khai giai đoạn 2 dự án di dân ra khỏi khu vực 1 kinh thành Huế một cách chủ động, quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm mới 2022.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?