THU HẸP BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH

Chuyên mục: GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU | Lượt xem : 22,537

Ngày đăng: 21/10/2021

THU HẸP BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH

Việc lồng ghép giới trong xây dựng và thực hiện các chính sách, pháp luật, chương trình, kế hoạch, đề án,... đã được các cấp, ngành quan tâm, góp phần rút ngắn khoảng cách giới, nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội, tạo điều kiện để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng vào các lĩnh vực của đời sống chính trị - kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến hàng loạt các vấn đề về lao động, việc làm, y tế, giáo dục... trong đó đối tượng chịu sự ảnh hưởng nặng nề hơn thường là phụ nữ, làm gia tăng khoảng cách bình đẳng giới.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?