TỔ CHỨC PHIÊN TÒA TRỰC TUYẾN HỢP XU THẾ NHƯNG CẦN CẨN TRỌNG

Chuyên mục: GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU | Lượt xem : 23,041

Ngày đăng: 11/10/2021

TỔ CHỨC PHIÊN TÒA TRỰC TUYẾN HỢP XU THẾ NHƯNG CẦN CẨN TRỌNG

Tại phiên họp thứ 3 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lãnh đạo tòa án nhân dân tối cao đã xin ý kiến về việc xem xét tổ chức phiên tòa trực tuyến. Đề xuất này, xuất phát từ tình hình thực tế dịch covid19 có những diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến hoạt động xét xử của ngành tòa án. Việc tổ chức phiên tòa trực tuyến được cho là xu hướng tất yếu, bảo đảm hoạt động tư pháp không bị chậm trễ. Tuy nhiên, việc tổ chức phiên tòa trực tuyến còn gặp những khó khăn gì? Để một phiên tòa trực tuyến thành công cần những điều kiện ra sao

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?