XÂY DỰNG LUẬT CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Chuyên mục: GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU | Lượt xem : 24,298

Ngày đăng: 05/10/2021

XÂY DỰNG LUẬT CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Năm 2013, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII đã ban hành Pháp lệnh Cảnh sát cơ động. Pháp lệnh là cơ sở pháp lý quan trọng để Cảnh sát cơ động phát huy cao nhất vai trò là lực lượng nòng cốt áp dụng biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt là triển khai thực hiện các phương án tác chiến trấn áp kịp thời mọi hoạt động gây phương hại đến an ninh, trật tự, bạo loạn vũ trang, khủng bố, biểu tình bất hợp pháp; tham gia đấu tranh triệt phá các băng, ổ nhóm tội phạm có tổ chức…

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?