SỬA ĐỔI LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ - TĂNG CƯỜNG HÀNH LANG PHÁP LÝ, TẠO ĐỘNG LỰC ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Chuyên mục: GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU | Lượt xem : 16,255

Ngày đăng: 25/11/2021

SỬA ĐỔI LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ - TĂNG CƯỜNG HÀNH LANG PHÁP LÝ, TẠO ĐỘNG LỰC ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Qua 16 năm thi hành, Luật sở hữu trí tuệ đã phát huy vai trò to lớn trong việc tạo hành lang pháp lý và môi trường kinh doanh lành mạnh cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các đại biểu tin tưởng Luật sửa đổi thời gian tới sẽ tạo hành lang pháp lý chặt chẽ hơn cho nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, nhằm đạt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm các nước dẫn đầu ASEAN về trình độ sáng tạo, bảo hộ và khai thác quyền sở hữu trí tuệ, cải thiện vượt bậc các chỉ số về sở hữu trí tuệ của Việt Nam trong chỉ số đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số toàn cầu (GII), đồng thời thực thi các cam kết quốc tế về sở hữu trí tuệ theo Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA và các điều ước quốc tế khác có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?