THI ĐUA KHEN THƯỞNG PHẢI THỰC CHẤT, TRÁNH HÌNH THỨC

Chuyên mục: GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU | Lượt xem : 18,075

Ngày đăng: 16/11/2021

THI ĐUA KHEN THƯỞNG PHẢI THỰC CHẤT, TRÁNH HÌNH THỨC

Luật Thi đua, khen thưởng sau 17 năm thực hiện qua 2 lần sửa đối (năm 2005, 2013) đã đi vào cuộc sống, góp phần động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hăng hái thi đua, giành được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh tình hình mới, việc sửa đổi, bổ sung 53 điều trong dự thảo với nhiều nội dung mới đã góp phần đảm bảo bao quát hết các đối tượng khen thưởng, phù hợp với vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền công tác khen thưởng trong hệ thống chính trị; cân đối khen thưởng khu vực cơ quan dân cử và khu vực ngoài nhà nước, khen thưởng đúng người làm việc hiệu quả, có sự cống hiến phù hợp với đòi hỏi thực tiễn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?