SỬA ĐỔI LUẬT PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH ĐỂ PHÒNG NGỪA BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Chuyên mục: GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU | Lượt xem : 13,339

Ngày đăng: 25/12/2021

SỬA ĐỔI LUẬT PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH ĐỂ PHÒNG NGỪA BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Số liệu thống kê về tình trạng bạo lực gia đình hàng năm đều được cập nhật tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, các cơ sở dữ liệu về thực trạng ngược đãi Người cao tuổi và các chương trình, dịch vụ hỗ trợ Người cao tuổi còn rất hạn chế. Việc con cái chiếm nhà đất của cha mẹ, không chăm sóc phụng dưỡng, đánh đập cha mẹ già, xâm phạm đời sống riêng tư, đối xử không đúng mực… là những hiện tượng không hiếm trong đời sống xã hội hiện đại.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?