GIẢI PHÁP NÀO GIẢM Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TỪ KHAI THÁC ĐẤT, ĐÁ MỎ ?

Chuyên mục: GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU | Lượt xem : 10,493

Ngày đăng: 04/01/2022

GIẢI PHÁP NÀO GIẢM Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TỪ KHAI THÁC ĐẤT, ĐÁ MỎ ?

Trong những năm qua,tình trạng ô nhiễm môi trường từ việc khai thác đất, đá mỏ phục vụ cho các công trình san lấp mặt bằng, xây dựng ngày càng trở nên nghiêm trọng

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?