CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN TIẾP CHỦ TỊCH QUỐC HỘI CỘNG HÒA HỒI GIÁO IRAN

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 12,090

Ngày đăng: 15/10/2017

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN TIẾP CHỦ TỊCH QUỐC HỘI CỘNG HÒA HỒI GIÁO IRAN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Hồi giáo Iran

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?