CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TIẾP ĐẠI SỨ ẤN ĐỘ

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 10,369

Ngày đăng: 29/11/2021

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TIẾP ĐẠI SỨ ẤN ĐỘ

Cũng trong chiều nay, tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Đại sứ Ấn Độ Pranay Verma.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?