CHỦ TỊCH QUỐC HỘI GẶP MẶT CÁC ĐẠI SỨ, TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO VIỆT NAM

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 10,628

Ngày đăng: 20/12/2021

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI GẶP MẶT CÁC ĐẠI SỨ, TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO VIỆT NAM

Chiều tối nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài về tham dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?