ĐỔI MỚI TỔ CHỨC, THIẾT CHẾ ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 11,460

Ngày đăng: 23/12/2021

ĐỔI MỚI TỔ CHỨC, THIẾT CHẾ ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI

Sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp thứ 4 của Ban chỉ đạo Xây dựng các chuyên đề phân công cho Đảng đoàn Quốc hội, thuộc Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” và cho ý kiến vào Chuyên đề “Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam”. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Trưởng Ban chỉ đạo, Trưởng Tiểu ban số 2 Trần Thanh Mẫn cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?