GÓP Ý CHUYÊN ĐỀ XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 11,588

Ngày đăng: 23/12/2021

GÓP Ý CHUYÊN ĐỀ XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM

Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp thứ 4 Ban Chỉ đạo xây dựng các chuyên đề được phân công, thuộc Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”. Nội dung thảo luận tập trung chuyên đề: Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Pháp quyền XHCN Việt Nam. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trần Thanh Mẫn đã điều hành phiên thảo luận.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?