PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC, LỢI ÍCH NHÓM NGAY TỪ KHI XÂY DỰNG THỂ CHẾ

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 10,708

Ngày đăng: 21/12/2021

PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC, LỢI ÍCH NHÓM NGAY TỪ KHI XÂY DỰNG THỂ CHẾ

Phải chủ động đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong xây dựng thể chế, đặt lợi ích quốc gia dân tộc, lợi ích chung lên trên hết, trước hết, để góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự là của dân, do dân, và vì dân…Đây là yêu cầu của thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2022 diễn ra sáng nay.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?