TỪNG BƯỚC VƯỢT KHÓ ĐỂ PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 13,115

Ngày đăng: 26/12/2021

TỪNG BƯỚC VƯỢT KHÓ ĐỂ PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH

Những giải pháp, chính sách, nhất là các chính sách về bảo đảm phòng chống dịch để mở cửa an toàn; chính sách tài khóa, tiền tệ để phục hồi, phát triển du lịch; nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong bối cảnh mới đã được đề cập trong Hội thảo “Du lịch Việt Nam - phục hồi và phát triển” vừa diễn ra. Những chính sách này sẽ góp phần từng bước giúp phục hồi và phát triển du lịch theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành trung ương, các tỉnh, thành phố tham dự hội thảo.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?