VĨNH PHÚC CẦN ĐẨY NHANH CHÍNH QUYỀN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 13,259

Ngày đăng: 23/12/2021

VĨNH PHÚC CẦN ĐẨY NHANH CHÍNH QUYỀN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ

Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Vĩnh Phúc về kết quả tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?