KHÁM PHÁ KHU DI TÍCH ĐỊA ĐẠO PHÚ THỌ HÒA

Chuyên mục: SẮC MÀU CỦA PHỐ | Lượt xem : 63,829

Ngày đăng: 19/08/2018

KHÁM PHÁ KHU DI TÍCH ĐỊA ĐẠO PHÚ THỌ HÒA

Khám phá Khu di tích Địa đạo Phú Thọ Hòa - một khu di tích được chứng nhận là di tích cấp quốc gia

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?