DẠO CHƠI SƠN TRÀ NGẮM VỌOC CHÀ VÁ CHÂN NÂU

Chuyên mục: SẮC MÀU CỦA PHỐ | Lượt xem : 195,600

Ngày đăng: 08/09/2018

DẠO CHƠI SƠN TRÀ NGẮM VỌOC CHÀ VÁ CHÂN NÂU

Hãy cùng phóng viên Mỹ Phượng dạo chơi Sơn Trà, ngắm vọoc chà vá chân nâu ở Đà Nẵng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?