CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA TIỀN TỆ PHẢI HƯỚNG ĐẾN ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,416

Ngày đăng: 05/01/2022

CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA TIỀN TỆ PHẢI HƯỚNG ĐẾN ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ

Trong khuôn khổ Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét gói hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội có quy mô gần 350 nghìn tỷ đồng. Các phương án hỗ trợ cho quá trình phục hồi này đang được bàn thảo.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?