ĐẮK LẮK: CHÚ TRỌNG TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,460

Ngày đăng: 04/01/2022

ĐẮK LẮK: CHÚ TRỌNG TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

Giải quyết việc làm cho người lao động trong bối cảnh dịch COVID-19 là vấn đề cấp bách đang được các địa phương quan tâm. Tại Đắk Lắk, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã và đang triển khai linh hoạt, đồng bộ nhiều giải pháp tạo việc làm, đảm bảo đời sống cho người lao động, đặc biệt là là đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?