KỲ HỌP BẤT THƯỜNG THỨ NHẤT CỦA QUỐC HỘI - DẤU ẤN CHƯA CÓ TIỀN LỆ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,441

Ngày đăng: 04/01/2022

KỲ HỌP BẤT THƯỜNG THỨ NHẤT CỦA QUỐC HỘI - DẤU ẤN CHƯA CÓ TIỀN LỆ

Lần đầu tiên Quốc hội tiến hành một kỳ họp bất thường. Lần đầu tiên trong lịch sử, một kỳ họp của Quốc hội được tổ chức theo hình thức họp trực tuyến cả kỳ. Trước bối cảnh đất nước đã chuyển hướng chiến lược nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả, Quốc hội cần sớm có những quyết sách quan trọng, cấp bách để giải quyết những vấn đề quốc kế, dân sinh đặt ra từ thực tiễn. Các đại biểu Quốc hội đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt và đổi mới của Quốc hội trong việc tổ chức Kỳ họp đặc biệt này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?