SỰ CẦN THIẾT CỦA TRUNG TÂM LIÊN KẾT, TIÊU THỤ NÔNG SẢN ĐBSCL

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,326

Ngày đăng: 06/01/2022

SỰ CẦN THIẾT CỦA TRUNG TÂM LIÊN KẾT, TIÊU THỤ NÔNG SẢN ĐBSCL

Vùng ĐBSCL với diện tích 2,6 triệu ha đất nông nghiệp, cùng hệ thống sông ngòi, kênh rạch dày đặc đã tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển các sản phẩm nông nghiệp đa dạng, đặc trưng của Vùng như lúa gạo, trái cây, rau thủy sản... trở thành vùng phát triển kinh tế nông nghiệp quan trọng, bảo đảm an ninh lương thực cho cả nước. Sự cần thiết thành lập Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ở ĐBSCL để tăng sức cạnh tranh so với nông sản các nước khác sẽ là lợi thế phát triển về nông nghiệp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?