GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO KÉO DÀI TỪ VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC CÔNG TÁC TIẾP DÂN

Chuyên mục: TỌA ĐÀM - DIỄN ĐÀN TRỰC TIẾP | Lượt xem : 13,126

Ngày đăng: 23/11/2021

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO KÉO DÀI TỪ VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC CÔNG TÁC TIẾP DÂN

Thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn là 1 vấn đề nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Không chỉ cụ thể hóa vai trò của bộ máy chính quyền địa phương, công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo còn thể hiện tính linh hoạt, chủ động trong việc tiếp nhận xử lý thông tin. Sẽ không quá khi ví công tác tiếp dân như cánh cửa đầu tiên mở ra quá trình gửi gắm tâm tư nguyện vọng của cử tri đến bộ máy công quyền.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?