XÂY DỰNG THỂ CHẾ VÀ HỆ SINH THÁI SỐ THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

Chuyên mục: TỌA ĐÀM - DIỄN ĐÀN TRỰC TIẾP | Lượt xem : 10,897

Ngày đăng: 31/12/2021

XÂY DỰNG THỂ CHẾ VÀ HỆ SINH THÁI SỐ THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

Chuyển đổi số (Digital Transformation) là sự tích hợp các công nghệ kỹ thuật số vào tất cả các lĩnh vực của một doanh nghiệp, tận dụng các công nghệ để thay đổi căn bản cách thức vận hành, mô hình kinh doanh và cung cấp các giá trị mới cho khách hàng của doanh nghiệp đó cũng như tăng tốc các hoạt động kinh doanh.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?