GIÀ HÓA DÂN SỐ - CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

Chuyên mục: VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI | Lượt xem : 14,475

Ngày đăng: 08/05/2021

GIÀ HÓA DÂN SỐ - CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

Già hóa dân số là thành quả của sự phát triển kinh tế – xã hội, khẳng định tính ưu việt của chế độ, của sự phát triển kinh tế – xã hội, mà trực tiếp là công tác chăm sóc sức khỏe người dân. Tuy nhiên, già hóa dân số cũng đang đặt ra thách thức lớn, đòi hỏi chính phủ các nước phải giải quyết kịp thời, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?