PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TẠI VIỆT NAM: TIỀM NĂNG VÀ THÁCH THỨC

Chuyên mục: VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI | Lượt xem : 12,735

Ngày đăng: 26/06/2021

PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TẠI VIỆT NAM: TIỀM NĂNG VÀ THÁCH THỨC

Nằm trong nhóm những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu, Việt Nam đã và đang triển khai nhiều nỗ lực để đối phó với tình trạng này. Phát triển năng lượng tái tạo được đánh giá là giải pháp quan trọng để chống lại những diễn biến khó lường của biến đổi khí hậu. Được đánh giá là có nhiều thế mạnh và tiềm năng, nhưng làm thế nào để lĩnh vực năng lượng tái tạo phát triển bền vững, hiệu quả …là thách thức không nhỏ đối với VN.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?