QUY TẮC ỨNG XỬ TRÊN MẠNG XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG MẠNG AN TOÀN VÀ LÀNH MẠNH

Chuyên mục: VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI | Lượt xem : 12,244

Ngày đăng: 25/06/2021

QUY TẮC ỨNG XỬ TRÊN MẠNG XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG MẠNG AN TOÀN VÀ LÀNH MẠNH

Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội do Bộ TT&TT được kỳ vọng trở thành công cụ, thước đo giúp dư luận xã hội soi chiếu ủng hộ cái tốt, lên án cái xấu, giúp định hướng cách sử dụng mạng xã hội cũng như lối sống cho giới trẻ. Bộ TT&TT cũng lưu ý, quy định này là để định hướng cho các hành vi chuẩn mực, không thay thế các văn bản quy phạm pháp luật khác. Do đó, mỗi người dùng mạng xã hội cũng cần hiểu rằng mạng là ảo nhưng hậu quả là thật, bởi vậy cần cẩn trọng trong từng phát ngôn, từng hành động của mình khi hoạt động trên các mạng xã hội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?