PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG - XU THẾ TẤT YẾU TRONG QUÁ TRÌNH THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Chuyên mục: VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI | Lượt xem : 13,884

Ngày đăng: 03/07/2021

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG - XU THẾ TẤT YẾU TRONG QUÁ TRÌNH THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng. Các đô thị tại Việt Nam đã và đang phải đối mặt với nhiều thách thức ngày càng nghiêm trọng hơn từ hiểm họa thiên tai và biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh đó, sự tăng cường khả năng chống chịu phục hồi và thích ứng với biến đổi khí hậu cho các đô thị trở thành mối quan tâm lớn của các cấp chính quyền trung ương và địa phương.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?