SÓC TRĂNG: CHẤN CHỈNH VIỆC THU GIÁ VÉ TẠI CÁC BẾN ĐÒ, PHÀ

Chuyên mục: Ý KIẾN CỬ TRI | Lượt xem : 11,684

Ngày đăng: 18/10/2016

SÓC TRĂNG: CHẤN CHỈNH VIỆC THU GIÁ VÉ TẠI CÁC BẾN ĐÒ, PHÀ

Tiếp nhận phản ánh của Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng đã có động thái tích cực là yêu cầu tất cả các bến đò phải thực hiện đúng Quyết định số 24/2015 của UBND tỉnh về mức phí qua đò, phà trên địa bàn. Cho tới nay, doanh nghiệp khai thác bến phà Dù Tho đã thu phí qua phà theo đúng quy định, khiến người dân hết sức vui mừng. Trước tiên, xin mời quý vị xem lại những gì đã diễn ra tại bến phà Dù Tho cách đây mấy tháng trước khi Truyền hình Quốc hội Việt Nam phản ánh.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?