KỲ VỌNG CỦA CỬ TRI MIỀN TRUNG VỀ KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV

Chuyên mục: Ý KIẾN CỬ TRI | Lượt xem : 23,672

Ngày đăng: 20/10/2021

KỲ VỌNG CỦA CỬ TRI MIỀN TRUNG VỀ KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV

Một kỳ họp mới, một nhiệm kỳ mới của Quốc hội bắt đầu. Cử tri và nhân dân cả nước tiếp tục kỳ vọng vào những sự đổi mới của quốc hội; gửi gắm đề xuất những vấn đề nóng của xã hội tới cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước. Trước thềm kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Phóng viên THQH Việt Nam đã kịp thời ghi nhận nhiều ý kiến, kiến nghị cũng như kỳ vọng của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?