NHIỀU TÂM TƯ, KỲ VỌNG CỦA CỬ TRI GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV

Chuyên mục: Ý KIẾN CỬ TRI | Lượt xem : 23,286

Ngày đăng: 20/10/2021

NHIỀU TÂM TƯ, KỲ VỌNG CỦA CỬ TRI GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV sẽ tiến hành thảo luận và quyết sách nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Trước thềm kỳ họp, nhiều cử tri bày tỏ tin tưởng, kỳ vọng Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động, đưa ra nhiều quyết sách sát, đúng nhằm hồi phục kinh tế sau đại dịch Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội, đưa đất nước ngày càng phát triển bền vững.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?