Ý KIẾN CỦA CỬ TRI VÀ ĐẠI BIỂU VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI

Chuyên mục: Ý KIẾN CỬ TRI | Lượt xem : 23,384

Ngày đăng: 20/10/2021

Ý KIẾN CỦA CỬ TRI VÀ ĐẠI BIỂU VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI

Thưa quý vị, bên lề kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa 15, Phóng viên THQHVN đã ghi nhận ý kiến của nhiều cử tri và đại biểu về kỳ vọng đối với các nội dung liên quan tại kỳ họp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?