BÀI HỌC TỪ NHỮNG BẤT CẬP TRONG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TẠI ĐÀ NẴNG, QUẢNG NAM

Chuyên mục: Ý KIẾN CỬ TRI | Lượt xem : 12,875

Ngày đăng: 25/12/2021

BÀI HỌC TỪ NHỮNG BẤT CẬP TRONG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TẠI ĐÀ NẴNG, QUẢNG NAM

# Trong những năm vừa qua, các địa phương như Đà Nẵng hay Quảng Nam đã có những bước tiến vượt bậc trong việc chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển nhanh đó, chắc chắn không tránh khỏi những khiếm khuyết, xuất hiện nhiều lỗ hổng pháp lý trong việc quản lý, sử dụng đất đai. Việc nhìn nhận lại, rút kinh nghiệm để có hướng sửa đổi, bổ sung pháp luật về đất đai, cũng như phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong quản lý, sử dụng tài nguyên đất là rất cần thiết, với mục tiêu phát huy nguồn lực đất đai trở thành nguồn nội lực quan trọng phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội gắn với bảo vệ môi trường, đặc biệt là đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?