MỎI MÒN DỰ ÁN TREO

Chuyên mục: Ý KIẾN CỬ TRI | Lượt xem : 10,543

Ngày đăng: 31/12/2021

MỎI MÒN DỰ ÁN TREO

23 năm là một khoảng thời gian dài như thế nào? Nó đủ để 1 đứa trẻ được sinh ra, lớn lên và tốt nghiệp đại học, chính thức bước vào đời. Và đó cũng là chừng ấy năm, dự án làng đại học Đà Nẵng treo lơ lửng trên đầu hàng nghìn hộ dân ở cả 2 địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng. Dự án treo, người khổ nhất vẫn là người dân khi chừng ấy năm họ không thể làm gì, ngay cả việc xây dựng nhà ở cho kiên cố trước mưa bão cũng là điều không thể.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?