VOXPOP CỬ TRI TT HUẾ ĐÁNH GIÁ QUỐC HỘI VÀ KỲ VỌNG

Chuyên mục: Ý KIẾN CỬ TRI | Lượt xem : 56,362

Ngày đăng: 25/03/2021

VOXPOP CỬ TRI TT HUẾ ĐÁNH GIÁ QUỐC HỘI VÀ KỲ VỌNG

Kỳ họp thứ 11 là kỳ họp cuối cùng của khóa 14, thực hiện nhiều nội dung quan trọng. Chính vì vậy đây là kỳ họp thu hút sự quan tâm của đông đảo Đại biểu QH cũng như cử tri cả nước. Cử tri đánh giá cao về chất lượng và khối lượng công việc thực hiện được của Quốc hội khóa 14, đồng thời đặt nhiều kỳ vọng vào khóa tiếp theo

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?