Ý KIẾN CỬ TRI VỀ CÔNG TÁC NHIỆM KỲ 2016-2021 CỦA CHÍNH PHỦ

Chuyên mục: Ý KIẾN CỬ TRI | Lượt xem : 56,253

Ngày đăng: 29/03/2021

Ý KIẾN CỬ TRI VỀ CÔNG TÁC NHIỆM KỲ 2016-2021 CỦA CHÍNH PHỦ

Theo dõi trực tiếp phiên làm việc của Quốc hội về các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ, cử tri cho rằng thời gian qua, Chính phủ đã có những chính sách quyết liệt, phù hợp, giải quyết khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, đặc biệt trong khoảng thời gian dịch Covid-19 ảnh hưởng sâu sắc đến nền kinh tế nước ta. Nhiệm kỳ vừa qua, Quốc hội cũng đã có nhiều đổi mới, đồng hành cùng Chính phủ trong việc tháo gỡ khó khăn cho người dân, được cử tri cả nước đánh giá cao.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?