Ý KIẾN CỦA CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 11 QUỐC HỘI KHÓA XIV

Chuyên mục: Ý KIẾN CỬ TRI | Lượt xem : 46,657

Ngày đăng: 24/03/2021

Ý KIẾN CỦA CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 11 QUỐC HỘI KHÓA XIV

Ý kiến của cử tri trước khi diễn ra kỳ họp thứ 11 quốc hội khóa XIV

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?