CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN CẢ NƯỚC TIẾP TỤC KỲ VỌNG VÀO NHỮNG SỰ ĐỔI MỚI CỦA QUỐC HỘI KHÓA 15

Chuyên mục: Ý KIẾN CỬ TRI | Lượt xem : 36,609

Ngày đăng: 21/07/2021

CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN CẢ NƯỚC TIẾP TỤC KỲ VỌNG VÀO NHỮNG SỰ ĐỔI MỚI CỦA QUỐC HỘI KHÓA 15

Một kỳ họp mới, một nhiệm kỳ mới của Quốc hội bắt đầu. Cử tri và nhân dân cả nước tiếp tục kỳ vọng vào những sự đổi mới của quốc hội; đặt niềm tin vào các đại biểu trong nhiệm kỳ mới sẽ làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội. Trước thềm kỳ họp thứ 1 Quốc hội khóa XV , Phóng viên THQH Việt Nam đã kịp thời ghi nhận nhiều ý kiến, kiến nghị cũng như kỳ vọng của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?