KỲ VỌNG CỦA CỬ TRI VỀ KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV

Chuyên mục: Ý KIẾN CỬ TRI | Lượt xem : 30,854

Ngày đăng: 20/07/2021

KỲ VỌNG CỦA CỬ TRI VỀ KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV

Trước thềm kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 15, cử tri và nhân dân cả nước đặt niềm tin vào các đại biểu trong nhiệm kỳ mới sẽ làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội. Phóng viên THQHVN đã ghi nhận ý kiến kỳ vọng của nhiều cử tri trước kỳ họp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?