Ý KIẾN CỬ TRI VỀ ĐẦU TƯ CÔNG

Chuyên mục: Ý KIẾN CỬ TRI | Lượt xem : 40,519

Ngày đăng: 24/07/2021

Ý KIẾN CỬ TRI VỀ ĐẦU TƯ CÔNG

Không chỉ trên nghị trường Quốc hội, Đầu tư công là vấn đề cũng được nhiều cử tri quan tâm, bởi kế hoạch đầu tư công như thế nào, phân bổ ra sao và làm thế nào để sử dụng hiệu quả đầu tư công, sẽ có tác động rất lớn đến tình hình xây dựng và phát triển tại mỗi địa phương.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?