Ý KIẾN CỬ TRI VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH

Chuyên mục: Ý KIẾN CỬ TRI | Lượt xem : 40,466

Ngày đăng: 24/07/2021

Ý KIẾN CỬ TRI VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH

Việc điều chỉnh này cũng đã nhận được nhiều sự tán thành của các cử tri. Ngoài ra, cử tri cũng kỳ vọng Quốc hội và Chính phủ sẽ luôn chú trọng và đẩy mạnh hơn nữa việc hỗ trợ người dân vượt qua đại dịch.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?