ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XIII

ĐẢNG LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN - MẠNH MẼ TỪ NHẬN THỨC ĐẾN QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG
👤BÍCH LIÊN - HỒNG DŨNG - SỸ CƯỜNG 🕔01/10/2021

NỖ LỰC PHÁT HUY SỨC MẠNH MỀM CỦA CƠ QUAN LẬP PHÁP VIỆT NAM
👤BÍCH LIÊN - MẠNH VIỆT - SỸ CƯỜNG 🕔24/09/2021

DÂN GIÁM SÁT, DÂN THỤ HƯỞNG - TỪ ĐIỂM NHẤN VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
👤Bích Liên 🕔10/08/2021

Dân giám sát và dân thụ hưởng là điểm mới và điểm nhấn quan trọng trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng....

PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN Ở KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN
👤Bích Liên - Cao Hoàng 🕔22/03/2021

Từ thực tiễn quá trình xây dựng tổ chức Đảng, phát triển Đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân thời gian qua cho thấy, việc đẩy mạnh kết nạp Đảng viên mới đối với chủ đơn vị kinh tế tư nhân, lãnh đạo các đoàn thể,...

CHÚ TRỌNG PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TRONG KHU VỰC DOANH NGHIỆP
👤Bích Liên - Cao Hoàng 🕔21/03/2021

Từ thực tiễn của công tác xây dựng Đảng ở các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước những năm qua cho thấy: Nếu ở đâu và lúc nào coi nhẹ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; buông lỏng sự lãnh đạo của tổ chức Đảng; vi phạm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng,...

HỘI THẢO KHOA HỌC " XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRONG DOANH NGHIỆP"
👤Bích Liên - Cao Hoàng 🕔21/03/2021

Nhằm triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đi vào cuộc sống, vừa qua, tại Hà Nội,...

PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ - CẦN ƯU TIÊN HOÀN THIỆN HÀNH LANG PHÁP LÝ
👤TRUYỀN HÌNH QUỐC HỘI VIỆT NAM 🕔19/03/2021

ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG HỌP PHIÊN TRÙ BỊ
👤Khắc Phục - Quang Sỹ 🕔06/02/2021

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài Tưởng niệm các anh hùng-liệt sĩ, sáng 25/01, tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội, 1.587 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp phiên trù bị.

6 “DÁM” ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CÁN BỘ, XÂY DỰNG ĐẢNG
👤Khắc Phục - Quang Sỹ 🕔06/02/2021

Để có thể thực hiện phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, Đảng ta xác định, cần có chính sách khuyến khích và cơ chế phù hợp bảo vệ những cán bộ, đảng viên có ý chí chiến đấu cao, gương mẫu, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn,...

LÁ PHIẾU CỦA NIỀM TIN, KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC
👤Khắc Phục - Quang Sỹ 🕔06/02/2021

Xác định công tác cán bộ phải thực sự là "then chốt của then chốt", Đảng ta đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Công tác nhân sự đã được chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng, chặt chẽ....

CHUYỂN BIẾN TOÀN DIỆN VỀ GIÁO DỤC, PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA VIỆT NAM
👤Khắc Phục - Quang Sỹ 🕔06/02/2021

Một trong 3 đột phá chiến lược được xác định trong Văn kiện Đại hội XIII, đó là phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, ưu tiên nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt trên cơ sở nâng cao, tạo bước chuyển biến căn bản, mạnh mẽ,...

VẤN ĐỀ QUỐC PHÒNG-AN NINH TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
👤Khắc Phục - Quang Sỹ 🕔06/02/2021

Giữ vững độc lập, tự chủ; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh là 1 trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được các văn kiện trình Đại hội XIII đề ra trong thời gian tới. Theo đó, tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại....

NGƯỜI DÂN VÙNG CAO TIN TƯỞNG VÀO THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔01/02/2021

KỲ VỌNG VÀO THẾ HỆ LÃNH ĐẠO TIÊU BIỂU
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔01/02/2021

ĐẠI HỘI XIII TRUYỀN CẢM HỨNG ĐƯA ĐẤT NƯỚC LÊN TẦM CAO MỚI
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔01/02/2021