PHIM TÀI LIỆU

THÁI NGUYÊN PHÁT TRIỂN KINH TẾ GẮN VỚI AN SINH XÃ HỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/12/2021

THÁI NGUYÊN THU HÚT ĐẦU TƯ KHỞI SẮC TRONG GIAN KHÓ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/12/2021

TÀU VỎ THÉP “ĐẮM” TRÊN BỜ
👤Mỹ Phượng - Lê Quang 🕔29/12/2021

Năm 2014, Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thuỷ sản ra đời trong bối cảnh ngư dân Việt Nam rất cần được hỗ trợ để vươn ra ngư trường xa. Một trong những nội dung quan trọng của Nghị định là hỗ trợ đóng mới phương tiện mà đến nay, người dân vẫn hay gọi bằng cái tên “Tàu 67”....

PHIM TÀI LIỆU: QUẢNG NAM TÁI THIẾT SAU BÃO LŨ
👤Mỹ Phượng - Lê Quang 🕔29/12/2021

Không phải đợi đến khi mưa lũ năm 2020 xảy ra, yếu tố phòng chống thiên tai mới được nhắc đến trong câu chuyện sắp xếp, bố trí dân cư miền núi....

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG THU HỒI VŨ KHÍ VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/12/2021

THÁI NGUYÊN PHÁT TRIỂN KINH TẾ GẮN VỚI AN SINH XÃ HỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/12/2021

ĐÔ THỊ HẢI PHÒNG - NÊN THƠ VÀ HIỆN ĐẠI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/12/2021

THÁI NGUYÊN THU HÚT ĐẦU TƯ KHỞI SẮC TRONG GIAN KHÓ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/12/2021

NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN VÀ NHỮNG TRĂN TRỞ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/12/2021

DẤU ẤN NHỮNG VỊ ĐẠI BIỂU DÂN CỬ QUẢNG NAM
👤Mỹ Phượng - Lê Quang 🕔22/12/2021

DẤU ẤN NHỮNG VỊ ĐẠI BIỂU DÂN CỬ QUẢNG NAM

THUỐC LÁ VÀ GÁNH NẶNG BỆNH TẬT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/12/2021

CẢNH SÁT BIỂN 2 ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯ DÂN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/12/2021

KINH NGHIỆM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở LÀO CAI
👤Vũ Thắng, Hồng Ngọc 🕔15/12/2021

52 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới (NTM), tính đến thời điểm hiện tại - Lào Cai là tỉnh đứng đầu trong phong trào xây dựng NTM trong khu vực Miền núi biên giới phía Bắc....

NHỮNG NGƯỜI CON KHMER ƯU TÚ
👤Công Tràng- Chí Điển 🕔15/12/2021

Đồng bằng sông Cửu Long hiện có trên 1,5 triệu người là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm khoảng 6,8% dân số toàn vùng, trong đó, đồng bào Khmer đông nhất, với trên 1,2 triệu người....

VÙNG CẢNH SÁT BIỂN 2 TUYÊN TRUYỀN HIỆU QUẢ LUẬT CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM CHO NGƯ DÂN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/12/2021